คำขัวญ : ลูก ดมจ. เป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ปรัชญา : คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น อัตลักษณ์ : คนดีศรีด.ม.จ

แผนที่โรงเรียน [เส้นทางเดินรถ]

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


การเดินทางมายังโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
รถประจำทาง

ธรรมดา สาย 29, 59, 95, 356,95 ก
ปรับอากาศ ปอ.510,ปอ.538, ปอ.29,ปอ.356, ปอ.ทอ.(รถร่วมบริการกองทัพอากาศ), ปอ.187

รถตู้โดยสาร
- สำโรง –ฟิวเจอร์ รังสิต,เดอะมอลล์งามวงศ์วาน–ฟิวเจอร์รังสิต, รามคำแหง 1  - ฟิวเจอร์ รังสิต
- ตลาดปัฐวิกรณ์–รังสิต, จตุจักร –ฟิวเจอร์ รังสิต, เดอะมอลล์บางกะปิ –รังสิต

รถส่วนตัว
-จากถนนวิภาวดี มายังห้างไอที สแควร์ (IT Square) ผ่านวัดหลักสี่ ผ่านแฟลตการเคหะทุ่งสองห้อง
ถึงสำนักงานเขตดอนเมือง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเชิดวุฒากาศ เข้าซอยช่างอากาศอุทิศ 4 แยก 1
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาอยู่ทางซ้ายมือ

รถไฟ
-สถานีที่ใกล้ที่สุด (สายเหนือ) คือ สถานีดอนเมือง จากนั้นต่อรถโดยสารมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ใช้เวลาประมาณ 3 นาที หรือ ต่อรถโดยสารประจำทาง(สองแถว) ลงตลาดใหม่ดอนเมือง ถ้าเดินเข้าโรงเรียนใช้เวลาประมาณ 10 นาที

เครื่องบิน
-จากสนามบินดอนเมืองจากนั้นต่อรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) จะกลับรถก่อนร้านเจ้เล้ง
เข้าถนนวิภาวดีถึงสำนักงานเขตดอนเมือง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเชิดวุฒากาศ เข้าซอยช่างอากาศอุทิศ 4 แยก 1
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาอยู่ทางซ้ายมือ
โทรศัพท์

กลุ่มบริหารงบประมาน 02-565-3978 โทรสาร 02-565-3883

กลุ่มบริหารวิชาการ 02-565-3979 โทรสาร 02-565-3987

กลุ่มบริหารทั่วไป 02-565-3987 โทรสาร 02-565-3987

กลุ่มบริหารงานบุคคล 02-565-9070 โทรสาร 02-565-9070

Website : http://www.dmj.ac.th  E-mail : dmjschool@hotmail.com 

 

 

 

 

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐