พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เปิดห้องประชุมเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวให้ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนตลาดใหม่ดอนเมืองงานรับสมัครนักเรียน

 
เครือข่ายโรงเรียนเขตวิภาวด
โรงเรียนดอนเมืองทหารบำรุง
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
โรงเรียนฤทธิะวรรณาลัย
โรงเรียนฤทธิะวรรณาลัย 2
ผลงานทางวิชาการ สื่อภาษาไทย >> ครูพนิดา

>>คู่มือนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563<< >>ระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563<<[ดูเพิ่มเติม][ดูเพิ่มเติม]

 
 

[ดูเพิ่มเติม]

 
 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐