พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เปิดห้องประชุมเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวให้ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนตลาดใหม่ดอนเมืองงานรับสมัครนักเรียน

เครือข่ายโรงเรียนเขตวิภาวด
โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบำรุง
โรงเรียนสีกัน
(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
โรงเรียนฤทธิะวรรณาลัย
โรงเรียนฤทธิะวรรณาลัย 2
คู่มือนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2563
ระเบียบการไว้ทรงผม
ของนักเรียน พ.ศ. 2563
แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ(Open Data Ingerity and transparency Assessment:OIT)
ผลงานทางวิชาการสื่อภาษาไทย >> ครูพนิดา

ครูนฤพล


 

 

[ดูเพิ่มเติม]

 
 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

LOGO