ประมวลภาพ
กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 1 กรกฏาคม 2562

[ page 1 ] [ page 2 ]