ประมวลภาพ
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2562

[ page 1 ] [ page 2 ]