ประมวลภาพ
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ.จังหวัดอยุธยา

[ page 1 ] [ page 2 ]