ประมวลภาพ
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
12 สิงหาคม 2560
[ page 1 ] [ page 2 ][ page 3 ]