แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง   aniapple_red.gif ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว