การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาเพิ่ม (รอบ3) ระดับ ม.1 , ม.4 และ MEP จำนวน 10 คน รับสมัคร 20 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา[คลิ๊กอ่าน ]
 
ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความประสงค์จะแจ้งความจำนง เข้าสมัครเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 http://www.bangkok2.org

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 - 17.00 น. และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00-18.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

ารรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ระดับ ม.1 รับสมัคร 27 - 30 มี.ค. 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบคัดเลือก 8 เม.ย. 2560 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 12 เม.ย.  2560 มอบตัววันที่ 19 เม.ย. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ระดับ ม.4 รับสมัคร 27 - 30 มี.ค. 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบคัดเลือก 2 เม.ย. 2560 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 6 เม.ย.  2560 มอบตัววันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดโครงการแนะแนวสัญจร ออกความรู้แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในเขตพื้นที่บริการและประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักแก่ชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลแก่นักเรียนในการเลือกสถานที่ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ [คลิ๊กอ่าน ]

 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดกิจกรรม "๕ ธันวาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช" และ "วันกราบพ่อ" ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๗.๔๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าเสาธง [คลิ๊กอ่าน ]
 
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ระดับ ม.1 Mini English Program รับสมัครวันที่ 20 - 24 ก.พ. 2560 สอบคัดเลือก 4 มี.ค. 2560 ประกาศผลสอบ 9 มี.ค. 2560 รายงานตัววันที่ 12 มี.ค. 2560 มอบตัววันที่ 19 เม.ย. 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [คลิ๊กอ่าน ]
 

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ระดับ ม.4 รับสมัคร 27 - 30 มี.ค. 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบคัดเลือก 2 เม.ย. 2560 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 6 เม.ย.  2560 มอบตัววันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [ คลิ๊กอ่าน ]

 
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ระดับ ม.1 รับสมัคร 27 - 30 มี.ค. 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบคัดเลือก 8 เม.ย. 2560 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 12 เม.ย.  2560 มอบตัววันที่ 19 เม.ย. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [ คลิ๊กอ่าน ]

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "จาตุรจินดาเกมส์" ครั้งที่ ๓๗ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ [ คลิ๊กอ่าน ]
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 รับสมัคร 20 - 24 มี.ค. 2559 สอบคัดเลือก 3 เม.ย. 2559 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 7 เม.ย.  2559 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 3 เม.ย. 2559 มอบตัววันที่ 9 เม.ย. โดยนักเรียนต้องยื่นคะแนนโอเน็ต วันที่ 30 มี.ค. 2559 ทั้งนี้ นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้เขตพื้นที่จัดหาที่เรียนให้ รับสมัครวันที่ 6 - 10 เม.ย. 2559 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 17 เม.ย. 2559
 

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ระดับ ม.4 นักเรียนชั้น ม.3 ที่จบจากโรงเรียนเดิม ให้รายงานตัววันที่ 31 มี.ค. 2559 มอบตัววันที่ 10 เม.ย. 2559 รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ 20 - 21 มี.ค. 2559 สอบวันที่ 23 มี.ค. 2559 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 25 มี.ค. 2559 มอบตัว วันที่ 10 เม.ย. 2559

นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่น รับสมัครวันที่ 20 - 24 มี.ค. 2559 สอบคัดเลือกวันที่ 27 มี.ค. 2559 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 3 เม.ย. 2559 มอบตัววันที่ 10 เม.ย. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ รับสมัครวันที่ 20 - 24 มี.ค. 2559 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 3 เม.ย. 2559 มอบตัววันที่ 10 เม.ย. 2559 โดยนักเรียนต้องยื่นคะแนนโอเน็ตวันที่ 30 มี.ค. 2559

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดกิจกรรมนิทรรศนาการ ๓๖ ปี " เปิดบ้านการศึกษา ดอนจาวิชาการ ' ๕๘ " ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดกิจกรรม 5 ธันวามหาราชเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเป็นกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2558 โดยจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีกราบพ่อ ประกวดวาดภาพ ประกวดคำประพันธ์  คัดเลือกพ่อ่ดีเด่น  ตอบปัญหาวิชาการ รำถวายพระพร
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดให้มีการสอบธรรมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "จาตุรจินดาเกมส์" ครั้งที่36 ระหว่างวันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดจัดงานถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันอังคาร 11 สิงหาคม 2558 โดยจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร ตักบาตรอาหารแห้ง พิธีกราบแม่ ประกวดร้องเพลงพระคุณแม่ ประกวดวาดภาพ ประกวดคำประพันธ์  คัดเลือกแม่ดีเด่น  ตอบปัญหาวิชาการวันแม่ รำถวายพระพร
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ขอเชิญชมการแสดงวิพิธทัศนาเทิดไท้เจ้าฟ้าศิลปินสิรินทร ระหว่างวันที่ 5,6 และ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน ชมฟรี [ คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดพิธีหล่อเทียนเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เพื่อนำถวาย ณ วัดเวฬุวนาราม , วัดดอนเมือง , วัดเทพนิมิต ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 
กำหนดการสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  วันที่ 17 - 24 กรกฏาคม 2558