ประกาศ ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง [คลิ๊ก]
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา [คลิ๊ก]
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ [คลิ๊ก]
ประกาศ แจ้งรายละเอียดการประกันอุบัติเหตุนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 [คลิ๊ก]
ประกาศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ดร.มิตรชัย สมสำราญกุล ที่สนับสนุนเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด-19[คลิ๊ก]
ประกาศ QRCODE การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564[คลิ๊ก]
ประกาศ กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [คลิ๊กอ่าน]
ประกาศ ยกเลิกการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 [คลิ๊กอ่าน]
ประกาศ แจ้งกำหนดการสลับมาเรียนในเดือนมีนาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563[คลิ๊กอ่าน]
ประกาศ แจ้งกำหนดการสลับมาเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563[คลิ๊กอ่าน ]
ประกาศ แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [คลิ๊กอ่าน] ม.1/ม.2/ม.3/ม.4/ม.5/ม.6 <กลุ่มบริหารวิชาการ>
ประกาศ แจ้งกำหนดการสอบประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 <กลุ่มบริหารวิชาการ>[คลิ๊กอ่าน ]
ประกาศ กำหนดเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 [คลิ๊กอ่าน ]
ประกาศ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 [คลิ๊กอ่าน ]
ประกาศ รับสมัครนักเรียนกีฬาฟุตบอลเข้าศึกษาต่อ ม1และ4 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563
[คลิ๊กอ่าน ]
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการ MEP [คลิ๊กอ่าน ]
ประกาศ ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 [คลิ๊กอ่าน ]
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563
และรอบสอง ในวันที่ 6 - 8 เมษายน 2563 [คลิ๊กอ่าน ]
ประกาศ รับสมัครนักเรียนห้อง MEP ( Mini English Program) ในวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
โดยสามารถเข้าเว็บไซต์ เพื่อแจ้งความจำนง https://w12.bangkok2.org/ [คลิ๊กอ่าน ]

ประกาศ กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 19 - 26 กันยายน 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 3 กำหนด สอบวันที่ 19, 23, 25 กันยายน 2562
ชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 6 กำหนด สอบวันที่ 20, 24, 26 กันยายน 2562

ประกาศ ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [คลิ๊กอ่าน ]
ประกาศประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามห้องเรียนและแผนการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562[คลิ๊อ่าน ]
ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่่ 22 - 23 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [คลิ๊อ่าน ]
ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่่ 22 - 23 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [คลิ๊อ่าน ]
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [คลิ๊อ่าน ]
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มารายงานตัว ณ หอประชุมโรงเรียน ในวันที่ 7 เมษายน และมอบตัวในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. [คลิ๊อ่าน ]
ประกาศ ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าสมัครเรียนรอบ2 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 เมษายน เวลา 08.30 - 16.30 น ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศผลวันที่ 11 เมษายน รายงานตัว/มอบตัว วันที่่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 สามารถเข้าไปที่ เว็บไซต์ เพื่อแจ้งความจำนง http://www.bangkok2.org
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มารายงานตัว ณ หอประชุมโรงเรียน ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 และมอบตัวในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. [คลิ๊อ่าน ]
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [คลิ๊อ่าน ]
ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความประสงค์จะแจ้งความจำนง เข้าสมัครเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2561 สามารถเข้าไปที่ เว็บไซต์ http://www.bangkok2.org
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง MEP) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียนทั่วไป) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเอกสารการรับสมัคร เวลา 08.30 - 16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ [คลิ๊อ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดสอบปลายเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ประกาศแจ้งหยุดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในวันที่ 31 - 1 กุมภาพันธ์ ยกเว้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาติวโอนเน็ตตามปกติ [คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ประจำปีการศึกษา 2561[คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561[คลิ๊กอ่าน ]
ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความประสงค์จะแจ้งความจำนง เข้าสมัครเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2561 สามารถเข้าไปที่ เว็บไซต์ http://www.bangkok2.org
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ระดับ ม.4 ในวันที่ 25 - 28 มี.ค. 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบคัดเลือก 1 เม.ษ. 2561 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 5 เม.ย.  2561 มอบตัววันที่ 8 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.[คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ระดับ ม.1 (MEP) จำนวน 30 คนในวันที่ 24 - 28 ก.พ.. 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบคัดเลือก 10 มี.ค. 2561 ประกาศผล 15 มี.ค. 2561 รายงานตัววันที่ 18 มี.ค..  2561 มอบตัววันที่ 6 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.[คลิ๊กอ่าน ]

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ระดับ ม.1 (นักเรียนทั่วไป) ในวันที่ 25 - 28 มี.ค. 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบคัดเลือก 31 มี.ค. 2561 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 4 เม.ย.  2561 มอบตัววันที่ 7 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.[คลิ๊กอ่าน ]

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดจัดนิทรรศการ "เปิดบ้าน ด.ม.จ. 60" ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 หัวข้อ"การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์" เวลา 08.30 - 12.00 น. ห้องปฏิบัติการแข่งขันคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดจัดนิทรรศการ "เปิดบ้าน ด.ม.จ. 60" ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดจัดกิจกรรมวัน"วันพ่อแห่งชาติ" ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 07.40 - 10.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "จาตุรจินดาเกมส์" ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน ณ สนามกีฬาโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน ในช่วงเช้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ช่วงบ่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เวลา 08.30 - 16.00 น.

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดจัดงานมุทิตาจิต ครูเกษียน วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ปฏิทินกำหนดการแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 [คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา มีการนิเทศภายในโรงเรียน คณะคุณครูและนักเรียนสามารถเข้าเว็บไซต์ตามลิ๊งค์นี้ https://sites.google.com/site/donjaevaluate2/
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดจัดกิจกรรม "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ" วันที่ 11 สิงหาคม 2560 [คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดจัดกิจกรรม "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา" วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 [คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดจัดกิจกรรม "พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2560
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดจัดกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 [คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดจัดกิจกรรม "วันจาตุรจินดา กตัญญูตารำลึก" ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 [คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาเพิ่ม (รอบ3) ระดับ ม.1 , ม.4 และ MEP จำนวน 10 คน รับสมัคร 20 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา[คลิ๊กอ่าน ]
ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความประสงค์จะแจ้งความจำนง เข้าสมัครเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 http://www.bangkok2.org

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 - 17.00 น. และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00-18.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

ารรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ระดับ ม.1 รับสมัคร 27 - 30 มี.ค. 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบคัดเลือก 8 เม.ย. 2560 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 12 เม.ย.  2560 มอบตัววันที่ 19 เม.ย. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ระดับ ม.4 รับสมัคร 27 - 30 มี.ค. 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบคัดเลือก 2 เม.ย. 2560 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 6 เม.ย.  2560 มอบตัววันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดโครงการแนะแนวสัญจร ออกความรู้แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในเขตพื้นที่บริการและประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักแก่ชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลแก่นักเรียนในการเลือกสถานที่ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ [คลิ๊กอ่าน ]

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดกิจกรรม "๕ ธันวาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช" และ "วันกราบพ่อ" ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๗.๔๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าเสาธง [คลิ๊กอ่าน ]
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ระดับ ม.1 Mini English Program รับสมัครวันที่ 20 - 24 ก.พ. 2560 สอบคัดเลือก 4 มี.ค. 2560 ประกาศผลสอบ 9 มี.ค. 2560 รายงานตัววันที่ 12 มี.ค. 2560 มอบตัววันที่ 19 เม.ย. 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [คลิ๊กอ่าน ]

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ระดับ ม.4 รับสมัคร 27 - 30 มี.ค. 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบคัดเลือก 2 เม.ย. 2560 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 6 เม.ย.  2560 มอบตัววันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [ คลิ๊กอ่าน ]

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ระดับ ม.1 รับสมัคร 27 - 30 มี.ค. 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบคัดเลือก 8 เม.ย. 2560 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 12 เม.ย.  2560 มอบตัววันที่ 19 เม.ย. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [ คลิ๊กอ่าน ]

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "จาตุรจินดาเกมส์" ครั้งที่ ๓๗ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ [ คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดกิจกรรมนิทรรศนาการ ๓๖ ปี " เปิดบ้านการศึกษา ดอนจาวิชาการ ' ๕๘ " ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดกิจกรรม 5 ธันวามหาราชเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเป็นกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2558 โดยจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีกราบพ่อ ประกวดวาดภาพ ประกวดคำประพันธ์  คัดเลือกพ่อ่ดีเด่น  ตอบปัญหาวิชาการ รำถวายพระพร
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดให้มีการสอบธรรมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "จาตุรจินดาเกมส์" ครั้งที่36 ระหว่างวันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดจัดงานถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันอังคาร 11 สิงหาคม 2558 โดยจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร ตักบาตรอาหารแห้ง พิธีกราบแม่ ประกวดร้องเพลงพระคุณแม่ ประกวดวาดภาพ ประกวดคำประพันธ์  คัดเลือกแม่ดีเด่น  ตอบปัญหาวิชาการวันแม่ รำถวายพระพร
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ขอเชิญชมการแสดงวิพิธทัศนาเทิดไท้เจ้าฟ้าศิลปินสิรินทร ระหว่างวันที่ 5,6 และ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน ชมฟรี [ คลิ๊กอ่าน ]
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดพิธีหล่อเทียนเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เพื่อนำถวาย ณ วัดเวฬุวนาราม , วัดดอนเมือง , วัดเทพนิมิต ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 
กำหนดการสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  วันที่ 17 - 24 กรกฏาคม 2558