การกินยาให้ถูกเวลาและถูกวิธี

โดย อาจารย์ทิพวรรณ โชติสิงห์

ใบสั่งยาจากแพทย์ถือเป็นประกาศิตที่คนไข้ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพราะจะมีผล
ต่อการรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแพทย์จะสั่งยาให้ 3 เวลา คือก่อนอาหาร
หลังอาหาร และก่อนนอน มันมีความหมายต่อการบำบัดโรคอย่างมาก

หลักในการกินยา

1.ยาที่ให้รับประทาน “ก่อน” อาหาร ควรรับประทานอย่างน้อย 1/2 ชั่วโมง
( เพราะมันถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีตอนท้องว่าง)
2.าที่ให้รับประทาน “หลัง” อาหาร ควรรับประทานยาหลังอาหารทันที หรือ หลังรับประทานอาหารแล้วไม่เกิน 15 นาที (เพื่อให้ยาถูกดูดซึมเข้ากระแสโลหิตร่วมกับอาหารในลำไส้เล็ก ในกรณีที่คนไข้ไม่กินอาหารเย็นไม่ควรงดยาให้กินยานั้นในเวลาประมาณที่ควรกินอาหารมื้อเย็น แล้วให้ดื่มน้ำตามมากๆ)
3. ยาก่อนนอน ควรเว้นระยะห่างจากยาหลังอาหารมื้อเย็นประมาณ 4 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
4. ยาแก้ปวด เช่น ปวดหัว ปวดฟัน ปวดท้องประจำเดือน ที่มีผลระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร ต้องรับประทานพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที หรือดื่มน้ำตามมากๆ เพราะถ้ารับประทานในขณะท้องว่าง ยาจะไประคายเคืองต่อเยื่อบุกระเพาะ ทำให้เป็นแผลในกระเพาะ ปวดท้อง
5. ยาลดกรด และยาสำหรับโรคกระเพาะ ยาประเภทนี้รับประทานก่อน หรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมง ถ้าอยู่ในรูปเม็ด ให้เคี้ยวให้ละเอียดก่อนแล้วจึงกลืน
6.าแก้ปวดลดไข้ที่ระบุ ให้รับประทานทุก 4 ชั่งโมง หมายความว่า เมื่อหลังรับประทานยานี้ประมาณ 15 – 30 นาที แล้วอาการทุเลาลง ไม่ต้องรับประทานยานี้อีก ถ้ายังไม่ทุเลา ยังไม่หาย หรือกลับปวดขึ้นมาอีก ก็รับประทานยานี้อีกได้ แต่ต้องระยะห่างจากครั้งแรก 4 ชั่วโมง