ประมวลภาพ
กิจกรรมมอบเหรียญนักเรียนสมัชชา ปีการศึกษา 2562