ประมวลภาพ
กิจกรรม วันถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561