ประมวลภาพ
กิจกรรมอำลาผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตรุจินดา