ประมวลภาพ
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ผลการเรียนดีเด่น