ประมวลภาพ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เนื่องในวรโรกาสวันฉลิมพรพชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม 2561