ประมวลภาพ
กิจกรรมวันจาตุรจินดา กตัญญูตารำลึก
วันที่ 27 มิถุนายน 2561