ประมวลภาพ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2561