ประมวลภาพ
กฟผ มอบป้ายเกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 18 มิถุนายน 2561