ประมวลภาพ
กิจกรรมวันถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ 24 พฤศจิกาน 2560