ประมวลภาพ
สอบธรรมศึกษา แม่กลองธรรมสนามหลวง
ปีการศึกษา 2560