ประมวลภาพ
กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสีเขียวจากหน่วยงานการไฟฟ้า