ประมวลภาพ
สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
เข้าถวายความอาลัยในหลวง ร.9