ประมวลภาพ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันที่ 17 สิงหาคม 2560