ประมวลภาพ
กิจกรรมเวียนเทียนเข้าพรรษา วันที่ 7 กรกฏาคม 2560