ประมวลภาพ
การทำดอกไม้จันทร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แก่ รัชกาลที่ 9