ประมวลภาพ
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 มาถ่ายวิดิทัศน์โรงเรียน