ประมวลภาพ
พิธีทำบุญ เฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรม ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชินี
12 สิงหาคม 2558
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

[ page 1 ] [ page 2 ] [ page 3 ] [ page 4 ] [ page 5 ]