ประมวลภาพ

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา นำนักเรียน ทุกระดับชั้นทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ การเรียนรู้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555