ประมวลภาพ

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนเข้าค่าย กบจูเนียร์ ของบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ในวันที่ 15 กันยายน 2555 ณ นอร์ธ แบงค์คอก ยูนิเวอร์ซิตี้